Danh sách VĐV

wdt_ID Họ và tên (Name) Cự ly (Distance) Giới tính (Gender) Quốc tịch (Nationality) Size áo (T-shirt size) Câu lạc bộ (Run club) Số BIB (Bib number) Tên trên BIB (Name on BIB)
2 365 Begin 5km N/A N/A 365 Begin
3 365 Begin 21km N/A N/A 365 Begin
4 365 Begin 21km N/A N/A 365 Begin
5 365 Begin 21km N/A N/A 365 Begin
6 365 Begin 42km N/A N/A 365 Begin
7 Aaron James Foster 21km Nam United Kingdom M Runclub.vn Aaron Foster
8 Adam Points 10km Nam N/A XL Adam Points
9 Alerik MULLE 5km Nam Danish XXL European Union Alerik Muller
10 An Thị Ngọc Hân 10km Nữ Việt Nam S Hồ Lộn Team Ngọc Hân
11 Andre Heskamp 10km Nam Germany L Andre
Họ và tên (Name) Cự ly (Distance) Câu lạc bộ (Run club) Số BIB (Bib number) Tên trên BIB (Name on BIB)
Loading...