Các Bước Đăng Kí

Vận động viên đăng kí trực tuyến trên website tranganmarathon.com hoặc 123go.vn
Vận động viên hoàn tất thanh toán bằng 6 hình thức thanh toán:

  • Thanh toán Credit / Debit – Thanh toán bảo mật bằng thẻ tín dụng Visa / Master
  • Thanh toán bằng thẻ nội địa ATM
  • Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng tiện lợi Payoo
  • Thanh toán bằng ví điện tử Zalopay
  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

Sau khi thanh toán thành công, Vận động viên sẽ nhận email xác nhận thanh toán thành công được gửi tự động qua hòm mail đã dùng để đăng ký.

Vận động viên sử dụng email xác nhận tới nhận bộ kit trước khi diễn ra sự kiện 1 ngày.

Loading...