Thời gian, địa điểm

 • Ngày: Thứ Bảy ngày 12/11/2022
 • Giờ: 09:00 – 19:00
 • Địa điểm: Khu vực Expo – Cố đô Hoa Lư

Tài liệu quan trọng

Cần chuẩn bị gì?

 • Căn cước công dân/ Hộ chiếu

  Trường hợp nhận hộ BIB thì chuẩn bị cả CCCD/ Hộ chiếu của chủ BIB và người được ủy quyền

 • Các giấy tờ khác (nếu cần)

  Giấy Ủy quyền (nếu nhận hộ BIB)
  Giấy giám hộ (nếu có VĐV dưới 18 tuổi)
  Danh sách vận động viên nhận theo nhóm

 • Email thông báo có số BIB

Quy trình nhận Racekit

 • Xuất trình Căn cước công dân/ Hộ chiếu
 • Xuất trình email thông báo có số BIB
 • Ký xác nhận Miễn trừ trách nhiệm và ký nhận Race kit
 • Kiểm tra Chip tính giờ (Bàn của Sportstats)
 • Xuất trình Giấy ủy quyền theo mẫu được BTC cung cấp; có chữ ký của CHỦ BIB
 • Xuất trình Căn cước công dân/ Hộ chiếu của CHỦ BIB (bản photo)
 • Xuất trình Căn cước công dân/ Hộ chiếu của NGƯỜI NHẬN THAY
 • Xuất trình email thông báo có số BIB
 • NGƯỜI NHẬN THAY ký xác nhận Miễn trừ trách nhiệm và ký nhận Race kit
 • Kiểm tra Chip tính giờ (Bàn của Sportstats)
 • Xuất trình mẫu Thông tin người giám hộ được BTC cung cấp
 • Xuất trình giấy khai sinh/CCCD/Hộ chiếu của VĐV (ảnh chụp hoặc bản photo)
 • Xuất trình email thông báo có số BIB
 • NGƯỜI GIÁM HỘ Ký xác nhận Miễn trừ trách nhiệm và ký nhận Race kit
 • Kiểm tra Chip tính giờ (Bàn của Sportstats)

Chỉ áp dụng cho nhóm từ 10 vận động viên trở lên

 • Trưởng nhóm/ Người đại diện cung cấp danh sách VĐV muốn nhận Race kit theo mẫu đăng ký online
 • BTC sẽ kiểm tra và chuẩn bị trước Race kit cho nhóm VĐV đã đăng ký online để tiết kiệm thời gian check in trong ngày EXPO
 • Trong ngày Expo, trưởng nhóm/ Người đại diện phải chuẩn bị trước tất cả các giấy tờ cần thiết như

  – Giấy ủy quyền (Bản cứng)
  – Danh sách VĐV đăng ký nhận BIB theo nhóm (bản cứng có chữ ký của tất cả VĐV ủy quyền)
  – CCCD/Hộ chiếu của trưởng nhóm/ Người đại diện (bản gốc)
  – CCCD/Hộ chiếu của các thành viên trong nhóm (bản sao)

 • Trưởng nhóm/ Người đại diện làm thủ tục ký nhận Race kit & xác nhận Miễn trừ trách nhiệm thay cho cả nhóm tại quầy Check in ưu tiên

Loading...