TH TRUE WATER ĐỒNG HÀNH CÙNG GIẢI TRANG AN MARATHON 2023


Published Th10 17, 2023

Nước tinh khiết TH True Water nhà tài trợ nước tinh khiết chính thức, đồng hành cùng giải Trang An Marathon lần thứ 3 – Năm 2023

Sản xuất từ nguồn nước ngầm tự nhiên trên một ngọn núi lửa lâu đời vùng trung du miền núi Nghệ An, hình thành 2,6 triệu năm trước với tên gọi Núi Tiên, sử dụng công nghệ siêu lọc và lọc thẩm thấu ngược RO của Đức, dây chuyền tự động hóa, hoàn toàn khép kín, đồng bộ từ hệ thống xử lý nước đến chiết rót và đóng chai.

TH đem đến nguồn nước ngầm tự nhiên trong từng trai TH True Water tinh khiết , mát lành và tốt cho sức khỏe, giúp bạn bổ sung nước tức thì cho cơ thể trong hành trình chinh phục đường chạy Trang An Marathon lần thứ 3 – Năm 2023.

Tìm hiểu thêm tại website: https://www.thmilk.vn/products/nuoc-tinh-khiet-th-true-water-19-l/

—————————- 

TH True Water is proud to be the official sponsor of Trang An Marathon 2023 (3rd Edition)

Producing from a completely natural underground water source on an old volcano in the midland of Nghe An mountainous region, formed 2.6 million years ago as Nui Tien, using ultra-filtration technology and reverse osmosis RO’s Germany, an automated, fully closed, synchronous line from water treatment system to filling and bottling. 

TH brings the natural underground water in each bottle of TH True Water; which is pure, cool and good for health, helping you replenish water immediately to the body to overcome challenge in Trang An Marathon 2023 (3rd Edition).

Find more at website: https://www.thmilk.vn/products/nuoc-tinh-khiet-th-true-water-19-l/