To Be Update

BỘ VẬT PHẨM

Vận động viên khi tham gia giải chạy được cung cấp một bộ vật phẩm. Bộ vật phẩm này không chỉ cần thiết trên đường chạy mà còn là món quà kỷ niệm đánh dấu hành trình của bạn đến với Trang An Marathon lần này. Hãy giữ món quà này cẩn thận nhé!

SỐ BÁO DANH (BIB)

SỐ BÁO DANH (BIB)

TÚI SỰ KIỆN

TÚI SỰ KIỆN

ÁO SỰ KIỆN

ÁO SỰ KIỆN

DINH DƯỠNG ĐƯỜNG ĐUA

DINH DƯỠNG ĐƯỜNG ĐUA

HUY CHƯƠNG HOÀN THÀNH

HUY CHƯƠNG HOÀN THÀNH

ÁO HOÀN THÀNH ĐƯỜNG CHẠY 42KM

ÁO HOÀN THÀNH ĐƯỜNG CHẠY 42KM

ÁO HOÀN THÀNH ĐƯỜNG CHẠY 21KM

ÁO HOÀN THÀNH ĐƯỜNG CHẠY 21KM

CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ

CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ

THÔNG TIN NHẬN BỘ RACEKIT


QUY TRÌNH NHẬN RACEKIT

Bước 1: Xuất trình CMND/ CCCD/ Passport và mã QR để kiểm tra thông tin

Bước 2: VĐV ký waiver trực tuyến từ BTC

Bước 3: VĐV nhận bộ Racekit bao gồm: số BIB và các vật phẩm

Bước 4: VĐV kiểm tra thiết bị chip tính giờ

GIẢI THƯỞNG

To Be Update…